Kontakt

Zainteresowany naszymi usługami? Skontaktuj się z nami

Paweł Cibor prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IT Pro Support Paweł Cibor (ul. bp. Piotra Tomickiego 22/3, 31-982 Kraków), jako administrator Pani /Pana danych osobowych informuje, że: 1.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytanie postawione w formularzu kontaktowym na podstawie art. 6 ust 1. lit. f) oraz w celach archiwizacyjnych. 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również dostawcy usług hostingowych. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu udzielenia pełnej informacji lub odpowiedzi na pytanie postawione w formularzu kontaktowym oraz w celach archiwizacyjnych przez 1 rok. 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Swoje prawa może Pani/Pan realizować za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@itprosupport.pl 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytanie postawione w formularzu kontaktowym. 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przesyłane poza obszar EOG jak również na podstawie Pani/Pana danych osobowych, Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany.
Przewiń na górę